Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Yardım Sayfası
Sıkça Sorulan Sorular

Arama sonuçları :

Öğrenciler, bulundukları yerden http://obs.mugla.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx sayfasından kullanıcı adı ve şifreleriyle kayıt yenileme ve ders alma işlemlerini gerçekleştirebilirler.
      

Öğrenciler kayıt yaptırırken her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenim harcını yatırırlar.

2018-2019 Katkı Payı ve öğrenim ücretleri için tıklayınız.

2018-2019 Yabancı Uyruklu öğrenciler için öğrenim ücretleri için tıklayınız.

2018-2019 yılları öncesi kayıt yaptıran Yabancı Uyruklu öğrenciler için öğrenim ücretleri için tıklayınız.

Eğitim-Öğretiminin Tamamen veya Kısmen Yabancı Dilde (İngilizce-Almanca) Yürütüldüğü Programlar (Lisans- Lisansüstü) İçin Güz Yarıyılı Başı Zorunlu Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı 25-26-27 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır. Sınav yerleri ve saati Yüksekokulumuzun web sayfasında ve okul panolarında ilan edilecektir. (Bu sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav tüm öğrenciler için aynı saatte başlar ve aynı saatte biter. Sözlü sınav ise randevu usulü ile yapılır. Randevu saatleri Yüksekokulumuz web sayfasında sınavdan önce ilan edilir.)
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Güz Yarıyılı Başı Yeterlik Sınavı 25 Eylül 2018
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Güz Yarıyılı Başı MÜDS Türkçe Sınavı 27-28 Eylül 2018 (Bu sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav tüm öğrenciler için aynı saatte başlar ve aynı saatte biter. Sözlü sınav ise randevu usulü ile yapılır Randevu saatleri Yüksekokulumuz web sayfasında sınavdan önce ilan edilir.)
- Yabancı dil hazırlık programlarında yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin yılsonu başarı notunun hesaplanması için yılsonunda yapılan yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.
- Bir eğitim-öğretim yılı yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, programı başarı ile tamamlamış sayılmaları için yıl içi toplam başarı puanının %40’ı ile yıl sonunda yapılan yeterlik sınavının %60’ının toplamının, Üniversitenin Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde 100 üzerinden 70 ve üzerinde olması, diğer bölümler için ise 100 üzerinden 60 ve üzerinde olması gerekir.
Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir.
Bütünleme sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.
Öğrenciler mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına giremedikleri dersler, yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler.
Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır.
Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde transkript ve başardıkları derslerin içerikleri ile bir dilekçe ekinde başvurmaları halinde; daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır.
Devam şartını sağlamış olmak kaydıyla ders tekrarı yapan öğrencilerin tekrarladıkları yarıyılda tekrar ettikleri dersler için devam şartı aranmaz. Uygulamalı ve/veya öğrencinin yıl içindeki çalışmalarının değerlendirilerek başarı durumunun belirlendiği dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile devam şartı aranabilir.
Eğitim-öğretim programından geri kalmış ve derslerini tamamlamak veya not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen, genel not ortalamaları en az 2.00 olan öğrencilerin ders yükleri en fazla o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında, genel not ortalamaları en az 3.00 olan öğrencilerin ders yükleri ise en fazla o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3 oranında artırılabilir. Kayıt yaptırdıkları ve bir sonraki kayıt yaptıracakları yarıyıldaki dersleri başarmaları halinde mezun olabilecek durumda olan ve yukarıdaki şartları taşıyan öğrencilerin ders yükleri, danışmanlarının önerisi doğrultusunda bölüm başkanının onayı ile o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında daha artırılabilir.
Üniversite adına kültür, spor ve bilim faaliyetlerine katıldığı için görevli izinli sayılan öğrencilerin görevli izinli sayıldıkları süreler, devamsızlıktan sayılmaz. Bunun dışında devam ile ilgili sağlık raporu dahil hiçbir mazeret kabul edilmez.
Diploma Ekini Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı‘ndan alabilirsiniz.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı‘ndan alabilirsiniz.
Diplomasının aslını veya nüshasını kaybedenlere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan vererek ilanla birlikte Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları halinde kaçıncı nüsha olduğu belirtilerek yeni bir diploma verilir.
Diplomanızı/geçici mezuniyet belgenizi bizzat kendiniz veya noter vekaleti vereceğiniz bir başkası alabilir.
Geçici mezuniyet belgesi aldıysanız belgenin aslını, geçici mezuniyet belgesi almadıysanız https://belge.mu.edu.tr/ adresinden aldığınız ilişik kesme belgesi ve nüfus cüzdanı veya kimlik belgenizin yanınızda bulunması gerekmektedir
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek 1. maddesi kapsamında her eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başında akademik takvim ile belirlenen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapılabilir. Detaylı bilgi için bakınız uygulama esasları
Geçici mezuniyet belgesini kaybedenler, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan vererek ilanla birlikte Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları halinde diplomalarını alabilirler . (nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi yanınızda bulunması gerekmektedir.)
İlişik kesme işlemlerini tamamladıktan sonra kayıtlı olduğunuz okulun öğrenci işleri bürosundan alabilirsiniz
Öğrenci Danışma Hattı
0252 211 5909
08:30 - 17:30 Saatleri Arasında